Uw facilitaire partner voor beveiliging van productielijnen en gebouwen tegen val gevaar

Onderhoud van industriële gebouwen en productielijnen

HWVfacilities is uw specialist voor het plaatsen van collectieve of individuele valbeveiliging op daken en gebouwen en productielijnen ter bescherming tegen val gevaar.  Wij monteren permanente collectieve valbeveiliging d.m.v. hekwerk of individuele valbeveiliging met ankerpunten en anti- val lijnen voor zowel platte daken, silo’s, loskaaien en laadkaaien voor vrachtwagens als glas gevels.

Om de veiligheid op het dak te kunnen garanderen moet er altijd gekeken worden naar de specifieke risico´s . Op dit punt gelden ook wettelijke verplichtingen, nl. boven 2,5 meter is valbeveiliging verplicht, mits er valgevaar is.

HWV bv uit Izegem is voor Vlaanderen de plaatsingsspecialist voor valbeveiliging, van projectadvies tot gedetailleerde uitwerking, alles gebaseerd op kennis, ervaring en kunde.

Vele industriële daken en gebouwen zijn reeds met anti-valsystemen en valbeveiliging voorzien door HWV bv, meer info vindt u alvast op valbeveiligingen.be

Wij verkopen ook  tijdelijke ballustrades, hekwerk, ankerpunten en levenslijnen. Ook voorziet HWV de veilige toegang of vluchtweg naar en van het dak zonder valgevaar via genormeerde kooiladder of brandladder in RVS of aluminium.